ระยะเวลาของแคมเปญ

date

เว็บไซต์ชอปปิ้งออนไลน์

ออร์เดอร์ที่ทำการสั่งซื้อและชำระเงินภายในระยะเวลาของแคมเปญจะได้รับส่วนลด 7%!
คุณสามารถตรวจสอบราคาสินค้าได้ที่หน้า การจ่ายครั้งที่ 1 ก่อนชำระเงิน!

  • ในการการรับสิทธิ์ส่วนลด 7% คุณจะต้องเพิ่มสินค้าจากเว็บRakutenลงในรถเข็นตั้งแต่วันที่เริ่มแคมเปญ(มาตรฐานเวลาญี่ปุ่น) และต้องทำการชำระเงิน(การจ่ายครั้งที่ 1)ให้ออร์เดอร์จากFrom JapanบนRakutenเสร็จสิ้นก่อนช่วงเวลาแคมเปญสิ้นสุดลง (ตามมาตรฐานเวลาญี่ปุ่น)
    * ในกรณีที่ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าของคุณได้ภายในระยะเวลาของแคมเปญ เราจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันวิธีดำเนินการออร์เดอร์ของคุณ
  • ส่วนลดในแคมเปญใช้สำหรับลดราคาสินค้าจากเว็บ Rakuten เท่านั้น (ไม่รวม Rakuten Books, Rakuten Travel, Rakuten Fashion, Rakuten Bic และ Rakuten Rakuma)
  • ส่วนลดใช้ได้กับออร์เดอร์ที่สั่งในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นก่อนทำการสั่งออร์เดอร์
  • ส่วนลดจะใช้ไม่ได้กับออร์เดอร์ที่ต้องมีการรีวิวสินค้าหลังการสั่งซื้อ
  • ออร์เดอร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ของร้านค้า จะถูกยกเลิก